NEWS

Cùng MIR xem qua tin tức nóng hổi nha

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU VỀ NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM 2021 TỪ DELOITTE

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU VỀ NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM 2021 TỪ DELOITTE

Năm thứ 2 Deloitte công bố bảng Khảo sát người tiêu dùng Việt Nam (The Vietnam Consumer Survey), chúng ta sẽ tìm hiểu một số thay đổi chính trong hành vi của...

BÁO CÁO THÓI QUEN HÀNH VI MUA HÀNG XA XỈ CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG THẾ HỆ MILLENNIAL

THÓI QUEN HÀNH VI MUA HÀNG XA XỈ CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG THẾ HỆ MILLENNIAL

Trong thời điểm hiện tại, khách hàng chủ yếu của thị trường xa xỉ chủ yếu vẫn là tầng lớp trung niên, những người đã có địa vị xã hội nhất định và sức mua mạnh...