2022

Logitech LIFT Activation

Logitech LIFT Activation

Khách hàng: LOGITECH

 

Dự án: LIFT Activation

 

Thời gian: Tháng 9/2022

 

Địa điểm tổ chức: Đại học Y Dược và đại học Hồng Bàng

 

Khu vực: thành phố Hồ Chí Minh

2021

2020

2019

2018

Tháng năm rực rỡ

Tháng năm rực rỡ

Khách hàng: CJ Viet Nam

Dự án: Tháng năm rực rỡ

Thời gian: 01/2018 - 03/2018

Địa điểm tổ chức: Hội chợ Hello Weekend, Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Đường sách, Trường học, Rạp phim

Khu vực: Hồ Chí Minh

2017

Cô gái đến từ hôm qua

Cô gái đến từ hôm qua

Khách hàng: CJ Viet Nam

Dự án: Cô gái đến từ hôm qua

Thời gian: 07/2017

Địa điểm tổ chức: Chợ, Rạp phim, Địa điểm công cộng

Khu vực: Hồ Chí Minh

2016

2015

2014

2012

2011

2010

2009

2008

2007