2022

2021

2020

2019

New Year activation | Standard Chartered bank 2019

New Year activation | Standard Chartered bank 2019

Khách hàng: Ngân hàng Standard Chartered 

Dự án: New Year activation | Standard Chartered bank 2019

Thời gian: 11/2018 – 01/2019

Địa điểm tổ chức: Cresent mall, Bitexco, Takashimaya mall

Khu vực: Hồ Chí Minh

 

2018

Xylitol Sampling Office Building

Xylitol Sampling Office Building

Khách hàng: Lotte Xylitol

Dự án: Sampling Office Building

Thời gian: 09/2018

Địa điểm tổ chức: Office Building

Khu vực: Hồ Chí Minh

 

2017

2016

2015

2014

2012

PANASONIC BEAUTY

PANASONIC BEAUTY

Khách hàng: PANASONIC 

Dự án: PANASONIC BEAUTY

Thời gian: 2012

Địa điểm tổ chức: Launching event: Crescent mall, Quận 7, HCM

Activation: Office Building (6 địa điểm ở HCM, 4 địa điểm ở Hà Nội)

Ending event: Vincom quận 1, HCM

Khu vực: Hồ Chí Minh và Hà Nội

 

2011

2010

2009

2008

2007