2022

2021

2020

2019

BLUESTORM UNIVERSITY GALAXY A50

BLUESTORM UNIVERSITY GALAXY A50

Khách hàng: SAMSUNG

Dự án: BLUESTORM UNIVERSITY GALAXY A50

Thời gian:  04-05-10/2019

Địa điểm tổ chức: TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Khu vực: Hồ Chí Minh và Hà Nội

 

2018

2017

2016

2015

2014

2012

2011

2010

2009

2008

2007