BÁO CÁO NGHIÊN CỨU VỀ NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM 2021 TỪ DELOITTE

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU VỀ NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM 2021 TỪ DELOITTE

Năm thứ 2 Deloitte công bố bảng Khảo sát người tiêu dùng Việt Nam (The Vietnam Consumer Survey), chúng ta sẽ tìm hiểu một số thay đổi chính trong hành vi của người tiêu dùng và hành trình mua hàng của họ từ cuộc khảo sát được trên 1.000 hộ gia đình thông qua phỏng vấn trực tiếp tại 04 thành phố lớn: Cần Thơ, Đà Nẵng, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Báo cáo năm nay được Deloitte thiết kế xây dựng dựa trên 04 nhân vật đại diện cho các phân khúc người tiêu dùng chính khác nhau tại Việt Nam là Vân, Hải, Chiến và Hoa. Mục đích là để tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc thảo luận về hành trình của người tiêu dùng và làm nổi bật những thấu hiểu insights cụ thể của từng phân khúc.

Báo cáo bắt đầu bằng cách xem xét tổng thể người tiêu dùng, bao gồm suy nghĩ của từng nhóm người tiêu dùng về triển vọng về kinh tế Việt Nam và việc làm của họ, cũng như kỳ vọng trong thu nhập. Nhìn chung, chúng tôi nhận thấy rằng tâm lý người tiêu dùng vẫn lạc quan mặc dù chỉ mới phục hồi sau đại dịch.

Tiếp theo, báo cáo khám phá một số thay đổi trong chi tiêu của người tiêu dùng, không chỉ phản ánh sự thận trọng hơn trong bối cảnh đại dịch đang diễn ra, mà còn là sự thay đổi trong các ưu tiên khi người tiêu dùng thích nghi với cách làm việc từ xa mới và những thay đổi trong lối sống đi kèm. Chính vì điều đó tạo nên sự thay đổi trong thói quen mua sắm ở các ngành hàng.

Cuối cùng, Deloitte xem xét các yếu tố thúc đẩy mua hàng và các hành vi khác được thể hiện trong suốt hành trình mua hàng của người tiêu dùng từ trước khi mua hàng, đến khi mua hàng và sau khi mua hàng. Đã có một sự thay đổi đáng chú ý hơn từ thương mại truyền thống sang thương mại điện tử và các kênh trực tuyến.

Download dữ liệu về