BÁO CÁO THÓI QUEN VÀ HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM TỪ EUROMONITOR

BÁO CÁO THÓI QUEN VÀ HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM TỪ EUROMONITOR

Với hơn 1000 chuyên gia nghiên cứu thị trường và chuyên gia tư vấn toàn cầu cung cấp thông tin thị trường, sách tham khảo, hồ sơ nghiên cứu doanh nghiệp và dự báo thị trường của trên 80 quốc gia. Mới đây Euromonitor đã công bố báo cáo về Thói quen và hành vi người tiêu dùng Việt Nam mới nhất của mình. Báo cáo được cập nhật hằng năm theo từng quốc gia để thấy rõ những đặc điểm của người tiêu dùng xung quanh các lĩnh vực.

Các chủ đề có trong báo cáo hành vi và thói quen người tiêu dùng:

Thói quen và hành vi sinh hoạt gia đình

Thói quen và hành vi ăn uống

Thói quen và hành vi trong công việc

Thói quen và hành vi giải trí

Thói quen và hành vi về sức khỏe

Thói quen và hành vi mua sắm

Thói quen và hành vi về các vấn đề xã hội và môi trường

Thói quen và hành vi sử dụng sản phẩm công nghệ

Download dữ liệu về