2022

2021

2020

2019

Aldo | Coffee with Fashionita

Aldo | Coffee with Fashionita

Khách hàng: Aldo

Dự án: Aldo | Coffee with Fashionita

Thời gian: 06/2019

Địa điểm tổ chức: Highlands Coffee New city và Highlands Coffee Crescent Mall

Khu vực: Hồ Chí Minh

2018

2017

2016

2015

2014

2012

2011

CALCIUM CORBIERE - Phát động hàng triệu phụ nữ Việt Nam - Nói không với loãng xương

CALCIUM CORBIERE - Phát động hàng triệu phụ nữ Việt Nam - Nói không với loãng xương

Khách hàng: CALCIUM 

Dự án: CALCIUM CORBIERE - Phát động hàng triệu phụ nữ Việt Nam - Nói không với loãng xương

Thời gian: 03/2011 - 04/2011

Địa điểm tổ chức: Liên kết với Hội Phụ Nữ Việt Nam

Khu vực: Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Cần Thơ

2010

2009

2008

Biệt đội Clear iDol

Biệt đội Clear iDol

Khách hàng: Clear

Dự án: Biệt đội Clear iDol

Thời gian: Mùa hè 2008

Địa điểm tổ chức: Roadshow 

Khu vực: Hồ Chí Minh và Hà Nội

2007