2022

2021

2020

2019

Aldo | Coffee with Aldo crew

Aldo | Coffee with Aldo crew

Khách hàng: Aldo

Dự án: Aldo | Coffee with Aldo crew

Thời gian: 06/2019

Địa điểm tổ chức: Highlands Coffee New city và Highlands Coffee Crescent Mall

Khu vực: Hồ Chí Minh

2018

SAMSUNG GALAXY A7 ACTIVATION

SAMSUNG GALAXY A7 ACTIVATION

Khách hàng: Samsung

Dự án: SAMSUNG GALAXY A7 ACTIVATION

Thời gian: 11/2018

Địa điểm tổ chức: Các quán cà phê và siêu thị điện máy

Khu vực: 10 thành phố tại Việt Nam

2017

Vietnamobile - Gói cước Kong

Vietnamobile - Gói cước Kong

Khách hàng: Vietnamobile

Dự án: Gói cước Kong

Thời gian: 08/2017

Địa điểm tổ chức: Các quán cà phê

Khu vực: Bình Dương, Hồ Chí Minh

2016

2015

2014

2012

2011

2010

2009

2008

2007