2022

2021

2020

2019

Vu Quy Đại Náo campaign

Vu Quy Đại Náo campaign

Khách hàng: CJ Viet Nam

Dự án: Vu Quy Đại Náo campaign

Thời gian: 01/2019 – 02/2019

Địa điểm tổ chức: Hội chợ cuối tuần, cinetour

Khu vực: Hồ Chí Minh

 

2018

Tháng năm rực rỡ

Tháng năm rực rỡ

Khách hàng: CJ Viet Nam

Dự án: Tháng năm rực rỡ

Thời gian: 01/2018 - 03/2018

Địa điểm tổ chức: Hội chợ Hello Weekend, Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Đường sách, Trường học, Rạp phim

Khu vực: Hồ Chí Minh

2017

Vệ sĩ Sài Gòn

Vệ sĩ Sài Gòn

Khách hàng: CJ Viet Nam

Dự án: Vệ sĩ Sài Gòn

Thời gian: 11-12/2017

Địa điểm tổ chức: Hội chợ, Rạp chiếu phim

Khu vực: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ, Bình Dương, Đồng Nai

Cô gái đến từ hôm qua

Cô gái đến từ hôm qua

Khách hàng: CJ Viet Nam

Dự án: Cô gái đến từ hôm qua

Thời gian: 07/2017

Địa điểm tổ chức: Chợ, Rạp phim, Địa điểm công cộng

Khu vực: Hồ Chí Minh

 

2016

2015

2014

Revlon Spiderman

Revlon Spiderman

Khách hàng: REVLON

Dự án: Revlon spiderman

Thời gian: 05/2014

Địa điểm tổ chức: Galaxy  Nguyễn Du​, Galaxy Nguyễn Trãi​

Khu vực: Hồ Chí Minh

2012

2011

2010

2009

2008

2007