NHÌN LẠI CHIẾN DỊCH “RACE TO ZERO” VÀ CUỘC HÀNH TRÌNH 2 NĂM THÀNH CÔNG THẦM LẶNG 06/2020 – 06/2022

NHÌN LẠI CHIẾN DỊCH “RACE TO ZERO” VÀ CUỘC HÀNH TRÌNH 2 NĂM THÀNH CÔNG THẦM LẶNG 06/2020 – 06/2022

Race to Zero là chiến dịch được thành lập bởi các tổ chức: United Nation Climate Change, Chile, UK và các nhà lãnh đạo cao cấp về khí hậu vào năm 2020 nhằm huy động các bên thuộc khu vực ngoài nhà nước (là những doanh nghiệp không thuộc quyền sở hữu của Nhà Nước, toàn bộ vốn, tài sản, lợi nhuận đều thuộc sở hữu tư nhân hay tập thể người lao động) xây dựng những kế hoạch hành động cụ thể trong việc Cam kết NET ZERO nhằm giảm thiểu các tác động và đảo chiều biến đổi khí hậu.

United Nation Climate Change là hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu là một hội nghị thường niên tổ chức trong khuôn khổ Công ước khung Liên Hợp Quốc về Biến đổi Khí hậu (UNFCCC).

Sau 2 năm chiến dịch đã thu về hơn 1.189 thành phố, khu vực, hơn 7993 doanh nghiệp, nhà đầu tư, 1.114 tổ chức giáo dục, 555 tổ chức tài chính, hơn 3000 bệnh viện từ 63 tổ chức về sức khỏe và nhiều nhà tổ chức khác đã cam kết cắt giảm được ½ tổng lượng hát thải khí nhà kính vào năm 2030 và đạt “NET ZERO” (PHÁT THẢI RÒNG BẰNG 0) vào năm 2050.

Ngoài ra, bên cạnh Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, chiến dịch cũng đã vận động được nhiều doanh nghiệp và các tổ chức giáo dục cam kết tham gia Race to Zero.

Sáng ngày 15.6.2022 hội thảo tham vấn về nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, 2 năm chiến dịch Race To Zero và bài học cho Việt Nam về thúc đẩy nền kinh tế phát thải ròng bằng không” đã được Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu (IMHEN) và WWF-Việt Nam tổ chức.

Để tìm hiểu thêm chiến dịch #RacetoNetZero vui lòng nhấn vào link: https://unfccc.int/climate-action/race-to-zero-campaign

Download dữ liệu về