LÝ DO HƠN 15 TRIỆU KHÁCH HÀNG TẠI MỸ TẢI APP STARBUCKS?

LÝ DO HƠN 15 TRIỆU KHÁCH HÀNG TẠI MỸ TẢI APP STARBUCKS?

Chia sẻ với mọi người cách Starbucks ứng dụng app của họ vào việc giữ chân khách hàng tăng chi tiêu của khách hàng thân thiết lên  rệt. 

 

Cụ thể: 

 đến 15 triệu khách hàng tại Mỹ tải app của họ, 

Khách hàng thân thiết chi tiêu tăng 39%, 

 12% khách hàng mua  thanh toán ngay trên app, 

 còn nhiều thông tin khác nữa về việc Starbucks xây dựng app  hệ sinh thái kỹ thuật số xung quanh app của họGiúp giá trị doanh nghiệp của họ tăng lên  rệt. 

 

 

 

 

 

 

 

Download dữ liệu về