HSBC ra mắt sản phẩm Tiền Gửi Xanh đầu tiên cho doanh nghiệp Việt Nam

HSBC RA MẮT SẢN PHẨM TIỀN GỬI XANH ĐẦU TIÊN CHO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

 

Ngày 9/9/2021 Ngân hàng HSBC Việt Nam vừa triển khai sản phẩm tiền gửi xanh đầu tiên dành cho khách hàng doanh nghiệp tại Việt Nam sản phẩm này đảm bảo nguồn vốn của họ được rót vào các dự án và doanh nghiệp xanh.

 

Tiền gửi xanh được sử dụng để tài trợ cho các dự án có lợi cho môi trường: Năng lượng tái tạo, Sử dụng năng lượng hiệu quả, Tòa nhà xanh, Quản lý chất thải bền vững, Sử dụng đất bền vững, Vận tải sạch, Quản lý nguồn nước bền vững, Ứng phó với biến đổi khí hậu..

 

Việc giới thiệu sản phẩm bền vững mới này tại Việt Nam là một phần của kế hoạch của Tập đoàn HSBC nhằm cung cấp từ 750 tỷ đến 1.000 tỷ đô la Mỹ tài trợ và đầu tư bền vững hướng đến quá trình chuyển đổi sang một nền kinh tế carbon thấp. Chia sẻ những mục tiêu chung trong chiến lược phát triển bền vững, HSBC, Unilever Việt Nam và Friesland Campina Việt Nam đã ký kết thỏa thuận trở thành những người tiên phong tham gia sản phẩm tiền gửi xanh này, đóng góp vào công cuộc xây dựng một Việt Nam xanh và tươi đẹp hơn.

 

Ngân hàng HSBC có mặt tại Việt Nam hơn 150 năm. HSBC hiện là một trong những ngân hàng nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam xét về vốn, cơ cấu sản phẩm, và số lượng khách hàng.

Nguồn tin: Thông cáo báo chí của Ngân hàng HSBC

 

Download dữ liệu về