HỘI THẢO QUỐC TẾ “TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ CON NGƯỜI: NHỮNG TÁC ĐỘNG ĐA CHIỀU CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHỆ”

HỘI THẢO QUỐC TẾ “TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ CON NGƯỜI: NHỮNG TÁC ĐỘNG ĐA CHIỀU CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHỆ”

Tụi mình được nghe rất nhiều về A.I - Trí tuệ nhân tạo, nhưng có thể không biết thực ra nó là cái gì và tương lai ngành nghề của mình sẽ bị AI tác động ra sao thì đây là một dịp hoàn hảo để biết về AI một cách hoàn chỉnh: 

 

HỘI THẢO QUỐC TẾ “TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ CON NGƯỜI: NHỮNG TÁC ĐỘNG ĐA CHIỀU CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHỆ”

Thời gian: 14:00 - 18:00, Thứ Năm, ngày 21/10/2021

Tham gia Trực tuyến qua Zoom Meeting

 

Diễn giả siêu xịn:

GS. HỒ TÚ BẢO - Giám đốc Phòng thí nghiệm Khoa học dữ liệu của Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán (VIASM)

ÔNG PIERRE BONNET - Tổng Giám đốc HLFL Consulting

GS. NGUYỄN THANH THỦY - Trưởng phòng Thí nghiệm Mục

tiêu Trí tuệ nhân tạo, Trường ĐH Công nghệ (ĐHQGHN); Phó Chủ nhiệm Chương trình KHCN Trọng điểm Quốc gia - Bộ Khoa học và Công nghệ

PGS.TS NGUYỄN ĐỨC DŨNG - Đồng Trưởng khoa, Khoa Công nghệ thông tin & Truyền thông, Trường Đại học Khoa học & Công nghệ Hà Nội (USTH)

PGS.TS NGUYỄN XUÂN HOÀI - Viện trưởng Viện trí tuệ nhân tạo

(AI Academy Vietnam)

TS. HỒ TƯỜNG VINH - Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Viện Quốc tế Pháp ngữ - ĐHQGHN

 

 

 

Tổ chức: Trung tâm Tư vấn Xúc tiến và Chuyển giao Khoa học Công nghệ

Viện Quốc tế Pháp ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

 

Đăng ký tham dự theo đường link bên dưới:  https://forms.gle/ZW9mqxqBLmrd2sZS7

 

Download dữ liệu về