BẬT CÔNG TẮC “5WHY” – HACK MỌI DEADLINE

BẬT CÔNG TẮC “5WHY” – HACK MỌI DEADLINE

Nếu bạn luôn đau đầu vì luôn bị trượt deadline dẫn đến kết quả công việc trì trệ, thì dưới đây là bộ bí kíp 5WHY giúp bạn tìm ra nguyên nhân gốc rễ vấn đề một các triệt để.

Trong quá trình tìm giải pháp, hãy bắt đầu từ kết quả cuối cùng và suy ngược lại (hướng về nguyên nhân gốc rễ), liên tục hỏi “tại sao?” và cần được lặp đi lặp lại cho đến khi nguyên nhân vấn đề rõ ràng.

Sample cho ứng dụng câu hỏi 5WHY:

1.    Tại sao tôi không thể hoàn thành tất cả công việc tại cơ quan? - Vì tôi có quá nhiều việc để làm.

2.    Tại sao có quá nhiều việc để làm? - Vì tôi bị sếp gọi tham gia vào những công việc khác nên công việc đã lên kế hoạch ưu tiên của tôi lại không thực hiện được.

3.    Tại sao tôi lại bị kéo vào những công việc khác? – Vì chưa ai khác được huấn luyện để làm những công việc này cả

4.    Tại sao chỉ có tôi biết công việc đó thôi? - Vì chưa ai khác được huấn luyện để làm những công việc này cả.

5.    Tại sao chưa ai khác được huấn luyện những công việc này cả? - Vì chúng ta chưa có trainning kỹ năng chéo cho các phòng ban.

 

 Qua bài viết này, MIR hy vọng bộ kỹ năng 5WHY sẽ giúp bạn trở thành một “hacker” deadline chuyên nghiệp và hiệu quả.

 

Download dữ liệu về