ALDO RA MẮT BST “LOVE PLANET” MANG THÔNG ĐIỆP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

ALDO RA MẮT BST “LOVE PLANET” MANG THÔNG ĐIỆP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Khi quá trình hiện đại hoá diễn ra để đáp ứng với dân số ngày càng tăng, đồng nghĩa với việc mỗi ngày chúng ta thải ra vô số rác thải gây ảnh hưởng xấu đến môi trường, Ngày 22 tháng 4 vừa qua ALDO đã triển khai chiến dịch “ALDO Love Planet” tại 2 thành phố lớn là Hồ Chí Minh và Hà Nội với mục đích nâng cao nhận thức của mọi người về việc bảo vệ môi trường. Cụ thể là với mỗi hoá đơn mua sắm sản phẩm bất kỳ trong BST ALDO Love Planet, khách hàng đã đóng góp một cây xanh được đặt theo tên của mình trong công cuộc khôi phục rừng tại Nepal.

Objective:

Gia tăng số lượng sản phẩm bán ra

Tạo ra mối liên kết giữa thương hiệu với hình ảnh thân thiện và bảo vệ môi trường

Target Audience:

Khách hàng của ALDO

Cộng đồng kinh doanh của ALDO

Idea:

Khách hàng mua sản phẩm bất kì trong BST ALDO Love Planet sẽ đóng góp một cây xanh được đặt theo tên của mình trồng tại rừng Nepal.

Bước 1: Mua sắm bất kỳ sản phẩm trong BST Love Planet tại các cửa hàng của ALDO khu vực Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Bước 2: Nhận một thẻ trồng cây được gửi qua email cá nhân

Bước 3: Đặt tên cây theo mong muốn

Bước 4: Theo dõi và xem cây của mình phát triển thông qua website https://www.ecomatcher.com/

Message:

ALDO đi cùng với hành động xây dựng môi trường

Deployment:

Ngày 22/4/2022: Triển khai dự án Love Planet “Plant Your Own Tree”.  Chia sẻ thông tin của dự án được đăng tải lên fanpage của thương hiệu

Ngày 23 – 25/4/2022: Đăng tải một số bài viết liên quan đến dự án lên trang fanpage

Ngày 26 – 28/4/2022: Chương trình khuyến mãi đến 70% khi khách hàng mua sản phẩm tại website https://bit.ly/flashsales0422

Đánh giá:

Chỉ sau 2 ngày kể từ ngày 23 (thời điểm triển khai chiến dịch) số lượng tương tác của bài viết trên fanpage tăng lên đáng kể, có thể thấy được sự phản hồi tích cực, có thể tin là nhãn hàng đạt danh số tốt.

Đây là một ý tưởng tốt, có thể thấy nhãn hàng tạo hình ảnh thân thiện với môi trường

Download dữ liệu về