10 NGÀNH NGHỀ KHÔNG THỂ BỊ THAY THỂ BỞI AI TRONG TƯƠNG LAI

10 NGÀNH NGHỀ KHÔNG THỂ BỊ THAY THỂ BỞI AI TRONG TƯƠNG LAI

Anh em ngành marketing / agency xem mục số 3,4, 6, 10 nhé. 

 

TrongTrí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển mạnh mẽ và dự đoán sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc chơi ở mọi lĩnh vực trong 10 năm tới. Tuy nhiên, có những công việc mà AI sẽ không thể thay thế được:

 1. Quản lý/ Giám đốc Nhân sự (Human Resources Managers): Tỷ lệ đào thải: 0,55%

2. Quản lý/Giám đốc Sale (Sales Managers): Tỷ lệ đào thải: 1,3%

3. Quản lý/ Giám đốc Marketing (Marketing Managers): Tỷ lệ đào thải: 1,4%

4. Quản lý/ Giám đốc PR (Public Relations Managers): Tỷ lệ đào thải: 1,5%

5. Giám đốc điều hành (Chief Executives): Tỷ lệ đào thải: 1,5%

6. Tổ chức sự kiện (Event Planners): Tỷ lệ đào thải: 3,7%

7. Người sáng tạo nội dung ( nhà văn, biên kịch,…) (Writers): Tỷ lệ đào thải: 3,8%

8. Phát triển phần mềm (Software Developers): Tỷ lệ đào thải: 4,2%

9. Biên tập viên (Editors): Tỷ lệ đào thải: 5,5%

10. Thiết kế đồ họa (Graphic Designers): Tỷ lệ đào thải: 8,2%

 

Download dữ liệu về