#LUNGSINTHEAIR - CHIẾN DỊCH KẾT HỢP GIỮA QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI (OOH) VÀ MẠNG XÃ HỘI GIÚP NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ VIỆC BẢO VỆ SỨC KHOẺ CHO LÁ PHỔI

#LUNGSINTHEAIR - CHIẾN DỊCH KẾT HỢP GIỮA QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI (OOH) VÀ MẠNG XÃ HỘI GIÚP NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ VIỆC BẢO VỆ SỨC KHOẺ CHO LÁ PHỔI

Background:

Ô nhiễm không khí và biến đổi khí hậu dẫn đến chất lượng không khí trở nên tồi tệ hơn. Trên thực tế, có hơn 15.000 người Canada chết do các nguyên nhân liên quan đến ô nhiễm không khí mỗi năm.

Objective & Target Audience:

Hiệp hội Phổi Canada (Canadian Lung Association, viết tắt CLA) đã triển khai chiến dịch Lungs in the Air để dấy lên hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả mọi người về hành động bảo vệ phổi của mình và có ý thức về bầu không khí chung.

Idea & message:

Chiến dịch Lungs in the Air được sáng kiến bởi agency sáng tạo McCann Canada. Nhóm đã cộng tác với nghệ sĩ 3D / XR / VR Fezz Stenton để thiết kế ra những lá phổi bơm hơi khổng lồ. Trong Ngày Phổi thế giới (World Lung Day), CLA đã cho trưng bày các tác phẩm nghệ thuật chính là những lá phổi khổng lồ tại các địa điểm công cộng đông người qua lại.

 

Deployment:

1. Trưng bày những chiếc phổi bơm hơi trong suốt tại Công viên Làng Đông (Calgary) và Công viên Roundhouse (Toronto) 25/9, cuối cùng là bờ sông Halifax vào ngày 4/10.

2. Tổ chức các sự kiện ngoài trời tại mỗi điểm diễn ra chiến dịch, để bác sĩ chuyên khoa hô hấp có thể thảo luận về các vấn đề liên quan tới sức khỏe của lá phổi và giải đáp các thắc mắc.

3. Cung cấp dữ liệu sâu và chuyên môn công nghệ bằng trang web LungsInTheAir.ca giúp mọi người tìm hiểu về thực trạng ô nhiễm tại Canada.

4. Khuyến khích mọi người gắn hashtag #LungsInTheAir khi đăng lên mạng xã hội và chia sẻ nó để thể hiện cam kết của họ trong việc cải thiện không khí trong lành hơn bằng các billboard.

 

Kết quả & đánh giá:

Mặc dù đây là chương trình phi lợi nhuận nhưng cách làm truyền thông rất chắc chắn, không còn là truyền thông 1 chiều mà trở thành truyền thông 2 chiều (thể hiện ở bước 4 deployment). Nhờ đó người dân Canada đã chủ động tìm hiểu và tìm kiếm các biến pháp để tự bảo vệ bản thân trong tình trạng ô nhiễm không khí như hiện nay.

Chúng tôi (MIR Activation) nhận xét đây là một chương trình truyền thông đại chúng thực tế và thành công.

Download dữ liệu về